Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

Resultat Östersund 120520

Domare: Lars Widén

Basset Fauve de Bretagne

BIR, 1 bhkl  Hovrikets Hazze Han-E-Ball

 

Basset Hound

BIR, 1 btkl  Swede Sun’s Pidun

BIR-vet, 2 btlk Swede Sun’s Cherry

BIM, 1 bhkl  Swede Sun’s Nikolas

Bästa uppfödargrupp och BIS-1, Kennel Swede Sun’s

Gruppen bestod av SS Nikolas, Pidun, Ävita och Cherry.

 

Petit Basset Griffon Vendeen

BIR-valp  Brattremmens Freja

BIR, 1 btkl (champion) Dalsängs Etienne

2 btkl  Rainstone Astre

3 btkl  Ebouriffe Odd Molly

4 btkl  Våryrans Saga

BIM, BIR-vet  Smedkullens Filip

2 bhkl (champion) Vilauddens Ulvar