Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

SBaK Nord-Östras officiella utställning,Visby.