Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

Utställning Östersund/Brunflo 2016-05-22.

Domare: Ingrid Andersson.

 

Basset Fauve de Bretagne –3 deltagande hundar

BIR Btkl CK Fallbaksskogs Freja äg Barbro o Hans Pettersson

 

Petit Basset Griffon Vendeen – 10 vuxna, 1 valp

BIR-valp, HP, BIS-2 Fodnote Unchain My Heart äg. Desirée Högman

BIR, CK, Cert, Lövhögens Klabbe äg. Desirée Högman

2 Bhkl, CK, Lövhögens Hubbe äg. Desirée Högman

 

BIM, CK, Cert, Ismans Yes äg. Daniel Nylander

2 Btkl, CK, Res-cert, Lövhögens Hilda äg. Desirée Högman

3 Btkl, CK, BIR-vet, Lövhögens Cleo äg. Desirée Högman

 

Bästa avelsgrupp, BIS-avel, Lövhögens Cleo med avkommorna:

Lövhögens Klabbe, Lövhögens Hubbe, Lövhögens Hilda och Lövhögens Manda.

 

BIS-2 uppfödargrupp: Lövhögens.

 

Basset Hound – 5 deltagande hundar

BIR, CK, BIG-2, Swede Sun’s Balder äg. Marie Kvenild

BIM, CK, Swede Sun’s Ävita äg. Marie Kvenild

2 Btkl, CK, Cert, Longlow’s Next Nantucket Slederide äg. Carina Vesterlund

3 Btkl, CK, Affections Back To Reality äg. Carina Vesterlund

BIR-veteran, Swede Sun’s Regina äg. Anso Pettersson

 

Utställning Jäderforsholme 2016-05-28
Domare: Gitte Finnich Pederse


Totalt anmälda hundar 42 stycken, varav 8 valpar.

Basset Hound - 12 vuxna 5 valpar kom till bedömning

 

Bir-valp, HP,4-6 mån, Affections Felicity
Bir-valp, 6-9 mån,HP, Bis-1, Bustassens Daphne B
Bir-valp 2, HP, Bustassens Too-Ticki
Bir-valp 3, HP, Bustassens Welma Dinkley

 

Bir, btkl 1, BIS, Good Mind’s Sweety
Btkl 2, CK, Cert, Basbuddy Holly Hunter
Btkl 3, CK, Affections Don’t Forget Me
Btkl 4, CK, Swede Sun's Alma
Bim, bhkl 1, CK, Geyron’s Give Me Five

 

Grand Basset Griffon Vendéen 2 stycken deltagare
Bir, CK, Bis 3, Minskuhoff’s Bond James Bond

 

Petit Basset GriffonVendéen 14 deltagare, varav 2 valpar
Bir-valp 6-9 mån, HP, Bis 2, Fodnote Unchain My Heart
Bir-valp 2, HP, Gabi

 

Bir, CK, Cert, Bis 2, Lövhögens Klabbe, SuCH idag
Bhkl 2, CK, Lövhögens Hubbe

Bim,CK, Cert, Lövhögens Hilda
Btkl 2, Bir-Vet, CK Lövhögens Cleo

Bästa Avelsgrupp, HP, Lövhögens Cleo
Bästa Uppfödargrupp, HP Kennel Lövhögens

 

Utställing Kungsör 24/9  

Domare Liz-Beth Liljeqvist

 

Basset Artesien Normand

2 valpar, 7 vuxna

  

Valpar 

Kaislan Tilan la Ruisseau                   Bir, HP, Bis-

Banubas Fanny                                  Bim, HP

 

Hanar 

Motvindens Zorro                               Bim, Cert 

Barsajas Komet                                  2 bhkl, Bir-veteran, Bis-2 veteran

  

Tikar 

Motvindens Z                                       Bir, Cert (champion) 

Banubas Eloise                                    2 btkl, CK 

Zellavie                                                 3 btkl, CK 

Skogvaktarens Queen Elsa                  4 btkl, CK

  

Basset Fauve de Bretagne 

12 deltagare

Hanar 

Speyside’s Luke Skywalker                     Bim, CK 

Camillo                                                     2 bhkl, CK, Bir-veteran, Bis-3 veteran 

Sjögareds Merlin                                      3 bhkl, CK

 

Tikar 

Asta                                                          Bir, CK, Bis 3 

Kiwi                                                           2 btkl, Cert, Bis 2 Jakt (champion) 

Zibbans Aida                                             3 btkl, CK, 

Fallbackskogs Frejdis                               4 btkl, CK

  

Basset Hound 

2 valpar 12 vuxna

 

Valpar 

Swede Sun,s Leopolt                               Bir-valp, HP, Bis-1 valp 

Longlow’s Queen-Of-All-Queens             Bim-valp, HP

  

Hanar 

Swede Sun’s Bertil                                   Bir, CK, Bis 1 

Geyron’s Give me Five                             2 bhkl, CK 

Swede Sun’s Bazthian                             3 bhkl, CK 

Magdaforssens Johanzon                        4 bhkl, Cert

 

Tikar 

Swede Sun’s Henny                                 Bim, Cert 

Bustassens Welma Dinkley                      2 btkl, res-Cert, Bis 1 junior 

Bugler Hill’s Alicia                                     Bir-veteran, Bis 4 veteran

 

Petit Basset Griffon Vendéen 

3 valpar, 14 vuxna

 

Valpar 

Around Zmile For Awhile                         Bir-valp, HP, Bis-2 valp 

Ebouriffe Kate Spade                                Bim-valp, HP 

Dalsängs Idun In My Dream                     2-valp, HP

 

Hanar 

Around Special Effects                            Bim, CK 

Around I’M What I’M                               2 bhkl, CK, Bir-Vet, Bis-Veteran 

Black Majesty Gin “N” Tonic                    3 bhkl, CK, 

Surround Amoroso                                   4 bhkl, ck

 

Tikar 

Around Snack Attack                                Bir, CK, Bis-2 

Rainstone Astre                                       2 btkl, CK 

Around Peppermint Kisses                       3 btkl, CK, cert (champion), Bis-1 jakt 

Ebouriffe How To Kiss A Frog                   4 btkl, CK , reserv-cert

   

Grand Basset Griffon Vendéen 

1 valp 

Enemossens Johan Vermeer                   Bir-valp HP

 

Uppfödargrupper 

Bis 1 HP kennel Around 

Bis 2 HP kennel Swede Sun

 

Utställing Visby i samarbete med beagle-,drever och taxklubbarna den 19/11.

Domare Hans Almgren

75 hundar varav 21 bassets var anmälda.

 

BAN      

BIR Zellavie

Bästa valp   Star Ban Zaba,  

 

BFdB    

BIR    Fallbackskogs Mimer

BIM   Högmossens Elite

 

BH         

BIR, B IS 2  NO U CH, NORD U CH, SE U CH, SEVCH Swede Sun´s Balder

BIM   C.I.B. C.I.E. FI U CH, NO U CH, SE U CH Swede Suns´s Ävita

Bästa valp Longlow´s Quickwitted-N-Smashnhot

 

PBGV      BIR  SE U CH Gold-Queens Zvenska Zelda, 

Bästa valp Around Zweet Dream