Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

2012

Verksamhetsberättelse för Svenska Bassetklubben, lokalavdelning Nord-Östra

 

Styrelsens sammansättning

Ordförande Anso Pettersson                                                                                  

Vice ordf  StefanLundh

Kassör Bengt Olsson                   

Sekreterare   Susanne Karlsson              

Ledamot     Stefan Andersson              

Ledamot     Monica Lundmark

Ledamot    Anders Eriksson

Ledamot      K-E Jonsson

Ledamot     Ylva Melin

Suppleant  Håkan Jacobsson

Suppleant Pia Andersson

                       

Revisorer

Revisor   Susanne Sandström           

Revisor      Susanne Bühlmann

Revosorssuppleant Jack Junel              

Styrelsemöten

Styrelsen har under året genomfört 5 protokollförda sammanträden i form av telefonkonferens samt fysiska möten vid utställning och andra aktiviteter.  

Årsmötet 2012 genomfördes10 mars på Scandic Hotel, Upplands Väsby.                                                

Därutöver har styrelsen haft kontakt via Internet – mail och telefon.

                                           

Medlemsantal

Antalet medlemmar i lokalavdelningen uppgick 2012-12-31 till 409 stycken,

(411 stycken 2011).

Årets aktivitete

Utställningar:

Tre stycken officiella utställningar har lokalavdelningen arrangerat under året, varav en i samarbete med specialhundklubbarna i Jämtland-Härjedalens KK.                

Jäderfors 120512

33 anmälda hundar, Paula Sunebring dömde samtliga raser.

Östersund 120520

25 anmälda av bassetras, Lars Widén dömde samtliga.

Köping 120915

Denna utställning utgjorde Svenska Bassetklubbens 30-års jubileum!

80 hundar av bassetras var anmälda och Ann Carlström dömde samtliga.

I samband med jubiléet bjöd SBaK CS på mat och dryck vilket var mycket uppskattat.

 

Viltspår rörliga och ordinarie:

Under året har i lokalavdelningens regi genomförts ca 440 viltspårprov totalt, vilket är en nedgång jämfört med 2011.

 

Ordinarie viltspårprov i Marma 2012-06-10

Ett trevligt prov där 6 hundar deltog.Marmaprovet var även uttagning till spår-SM.

Vinnande ekipage och samtidigt representant till spår-SM, blev Skogvaktarens Queen Elsa, ägare Susanne Karlsson. På andra plats kom Smedkullens Filip med husse Bengt Lager och på en hedrande tredjeplats kom Åhlskogens Amigo och hans husse Bengt Lager.

 

Viltspårs-SM 2012.

SBaK Syd stod för 2012 års SM i viltspår för bassetraserna.

Nord-Östra representerades av Skogvaktarens Queen Elsa, och Smedkullens Filip samt fjolårsvinnaren, Åhlskogens Amigo. Bengt Lager och Åhlskogens Amigo blev 2012 års SM-vinnare på tredje plats kom Bengt Lager har med sin petit Smedkullens Filip och på tionde plats placerade sig Skogvaktarens Queen Elsa.

För tredje året i rad bärgade Bengt Lager hem SM- titeln till Nord-Östra!

 

Drevprov

Under 2011/2012 genomfördes 87 drevprov, vilket är en avsevärd ökning jämfört med föregående års jaktsäsong, mycket beroende på att vädret var så mycket bättre denna säsong.

 

Uttagning till Drev-SM för basset.

Uttagning till drev-SM genomfördes 121107 på diverse provmarker i Nord-Östra.

Bäst lyckades Banubas Cindy med resultat 1:a hjort, 48 EP.

Cindy blev därmed också Nord-Östras representant till Drev-SM.

 

Drev-SM

Lokalavdelning Väst arrangerade 2012 års drev SM för bassetraserna.

De sex ekipagen gjorde bra ifrån sig, samtliga fick upp vilt, men den som lyckades allra bäst och blev 2012 års SM-vinnare, var Around Jar Of Jam ifrån Syd med sin förare Markku Viitanen, ägare Annika Löfgren.

Nord-Östra’s representant, Banubas Cindy kom sexa och fick pris för ”bästa skall/hörbarhet”

 

Hemsidan

www.sbakno.se  är adressen till vår hemsida.

Här rapporterar vi om vad som hänt, händer och vad som kommer att hända.

Tyvärr missar vi ibland, men eftersom det händer så mycket, överallt, på en och samma gång, så är det viktigt att alla medlemmar som har någon nyhet, ringer eller mailar eller skriver till vår hemsidesansvariga, så vi kan publicera den häftiga bilden, den strålande nyheten. Hjälp oss vara up to date!                                        

Basset Viltspår SM år 2013

Nord-Östras representanter, ordinarie och reserv, utses vid lokalavdelningens ordinarie viltspårprov i Marma under våren 2013.

Utmärkelser

La N-Ö:s vandringspris bästa viltspårhund: Hovriket’s Oliphan Ozelot,

äg C Forsgren

La N-Ö:s vandringspris bästa ”har”-hund: Murvlens Coquettechasseur,

äg Terje Larsson

La N-Ö:s vandringspris bästa ”drev”-hund: Hovrikets Oliphan Ozelot,

äg C Forsgren

 

SBaK CS Jakthundavelspris, (JUP) valör silver: Idolens Kennel, Martina Hoffmann

 

Slutord

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla de som deltagit i vår verksamhet under 2012!

Vi ser fram emot ett spännande, aktivt 2013, där vi med våra medlemmar i fokus, tillsammans ska genomföra, dels de aktiviteter som återfinns i verksamhetsplanen, dels utöka och intensifiera samarbete och samverkan med våra rasklubbar och övriga lokalavdelningar inom SBaK.

Vi i styrelsen är övertygade om att vi alla behövs för att vi tillsammans ska kunna främja våra aktiviteter och öka insikt och kunskap om våra bassetraser.

 

Haninge, mars 2013

 

Anso Pettersson                Stefan Lundh                    Bengt Olsson                    

 

 

Susanne Karlsson             Stefan Andersson             Monica Lundmark

 

 

Anders Eriksson               K-E Jonsson                                            Ylva Melin