Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

Viltspårsregler gällande från 2017-01-01

 

Klicka på länken för gällande viltspårsregler!

 

http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/regler-for-viltsparprov-T36.pdf