Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

Vårt postgiro 646 43 27-3

Vår huvudsponsor:        

Kallelse

SBaK Nord-Östra inbjuder alla medlemmar till årsmöte

Lördagen 16 mars 2019, kl. 13.00

Scandic Hotell, Upplands Väsby.

Från kl. 12.00 bjuder vi de som vill på lunch.

Kl. 13.00 inleds årsmötet med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Motioner till årsmötet skall vara klubbens sekreterare tillhanda senast 16 februari 2019.

Förslag till ledamöter som skall ingå i styrelsen lämnas till valberedningen:

Sammankallande – Carina Westerlund, carina.westerlund@gmail.com

Ledamot - Tezzy Vaerlien, chamorels@telia.com

Ledamot – Carina Veen Huis, carina@veenhuis.se

Har din basset blivit champion under året men inte fått rosett, så anmäl det till undertecknad.

Vi är även tacksamma om ni meddelar om ni vill ha lunch.

Anso Pettersson, allan.kanel@comhem.se

Mobil 070 605 46 02

 Välkomna!