Välkommen till Svenska Bassetklubben
Lokalavdelning NordÖst

 

GDPR SBaK N-Ö

OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

Fr.o.m 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

Mer att läsa om detta finns på http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsförordningen/

Svenska Kennelklubben, SKK, hundägarnas riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningarna, länsklubbar, rasklubbar, specialklubbar (SBaK), ungdomsklubbar samt genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar fortsättningsvis benämnda såsom medlemsorganisationer.

SBaK N-Ö ingår i specialklubben SBaK och ska arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål.

När du ansöker om eller betalar för medlemskap, registrering av ex.vis hälsoresultat, valpkull, ägare, erhåller förtroendeuppdrag, deltar i aktiviteter som, utställning, prov, MH, BPH i medlemsorganisation inom SKK innebär det att du godkänner att medlemsorganisation inom SKK och SKK lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKK:s syfte och mål, vilka framgår av SKK:s stadgar. Du bekräftar också att du har läst och tagit del av SKK;s information kring lagring av personuppgifter.

Enligt dataskyddsförodningen behöver SKK informera dig som medlen/deltagare/ägare/förtroendevald etc. om att vi lagrar dina personuppgifter. 

Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon av SBaK N-Ö:s aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt också på SBaK N-Ö:s hemsida.