SBaK Nord-Östras styrelse 2021

 

Funktion

Namn

Mail

Mobil

Ordförande

Mats Andersson

mats(at)matsan.se

0763-48 42 46

Vice Ordförande/kassör

Carina Veen Huis

carina(at)veenhuis.se

0704-61 38 73

Sekreterare

Frida Nilsson

fridakristinaaugusta(at)gmail.com

0738-17 57 77

Ledamot

Bengt Ohlsson

bengto17(at)gmail.com

0701-58 76 41

Ledamot

Leif Pettersson

leif.petterson(at)hastnas.com

0704-38 09 32

Ledamot

Charlotte Hammarberg

charlotte.hammarberg(at)telia.com

0703-56 18 08

Ledamot

Mats Nyberg

mats.nyberg(at)hotmail.com

0704-64 52 14

       

Suppleant

Christina Forsgren

info(at)forsgrenens.se

0738-44 89 94

 

 

 

Mail till styrelsen skickas på sbakno@hotmail.com