SBaK Nord-Östras styrelse 2021

 

Funktion

Namn

Mail

Mobil

Ordförande

Mats Andersson

mats@matsan.se

0764-48 42 46

Vice Ordförande

Carina Veen Huis

carina@veenhuis.se

0704-61 38 73

Sekreterare

Frida Nilsson

fridakristinaaugusta@gmail.com

0738-17 57 77

Kassör

Bengt Ohlsson

bengto17@gmail.com

0701-58 76 41

Ledamot

Leif Pettersson

leif.petterson@hastnas.com

0704-38 09 32

Ledamot

Charlotte Hammarberg

charlotte.hammarberg@telia.com

0703-56 18 08

Ledamot

Mats Nyberg

mats.nyberg@hotmail.com

0704-64 52 14

       

Suppleant

Christina Forsgren

info@forsgrenens.se

0738-44 89 94

 

 

 

Mail till styrelsen skickas på sbakno@hotmail.com

 

 

 

 

l

    

L