SBaK Nord-Östras styrelse 2020

 

Ordförande: Mats Andersson

Mobil: 076-3484246

mats@matsan.se 

 

Vice ordförande: Bernt Söderman

Odensv. 11

83694 Ås

Mobil: 070-592 53 00

bernt.soderman@telia.com 

 

Sekreterare: Staffan Leijon

Myrbackavändan 125

804 27 Gävle.

070-3760453, 026-194999

y.staffan.leijon@gmail.com

 

KassörBengt Olsson 

Ås 114, 865 91 Alnö

060 - 58 93 02, 070-158 76 41

bengto17@gmail.com 

 

Ledamot: Leif Pettersson

Visby Lilla Hästnäs 220, 621 73 Visby

Mobil: 070-438 09 32

leif.pettersson@hastnas.com 

 

Ledamot: Charlotte Hammarberg

Follingbo Klinte 439, 621 91 Visby

Mobil: 070 3561808

charlotte.hammarberg@telia.com 

    

Ledamot: Bo Lindberg

Kärrväg 7 , 74952 Grillby

b-i-l@bahnhof.se

 

Suppleant: Lena Riddarström

Kärrväg 7, 74952 Grillby

Mobil 070-9405440

lena.riddarstrom@bahnhof.se

 

Suppleant: Mats Nyberg

Råby Udden

611 91 Nyköping

Mobil: 070 4645214 

mats.nyberg@hotmail.com

 

 

Revisorer

Josephine Ween Huis

 Gunilla Edbom