Dessa län samt postnummer ingår i NordÖstra´s Lokalavdelning 

  • 01 Stockholms län
  • 03 Uppsala län
  • 04 Södermanlands län
  • 09 Gotlands län
  • 19 Västmanlands län
  • 21 Gävleborgs län
  • 22 Västernorrlands län
  • 23 Jämtlands län
  • 24 Västerbottens län
  • 25 Norrbottens län

 

 

NordÖstra´s Plusgiro 646 43 27-3