Välkommen till Svenska Bassetklubben
Lokalavdelning NordÖst

 

För dig som skall påbörja utbildning till viltspårdomare.

 

Reglerna för utbildning av viltspårdomare är inte helt enkla att förstå och det förekommer ibland olika tolkningar av dem. Därför skall vi försöka att förklara dem.

Förkunskapskrav:

Innan utbildningen påbörjas skall du vara medlem i den klubb som skall utbilda dig och du skall ha ”erforderliga kunskaper och praktisk erfarenhet av eftersök av skadat klövvilt i samband med jakt och/eller trafikolyckor”.

I din ansökan till din klubb skall du därför bifoga ett intyg som styrker din erfarenhet. Detta intyg kan utfärdas av en jaktledare eller motsvarande.

Dessutom skall du ha ”erfarenhet av viltspårprov och ha fört hund och tjänstgjort som spårläggare i alla klasser.” Det är din jakthundklubb som är ansvarig för att ovanstående krav uppfyllts. Det är lämpligt att du beskriver din erfarenhet avseende detta i din ansökan till klubben. Det kan vara så att klubben behöver se till att du får tjänstgöra som spårläggare innan utbildningen påbörjas.

Du skall ”vara känd som en pålitlig och vederhäftig person med gott omdöme samt vara myndig”.

Utbildningen:

Utbildningen kan lättast beskrivas som 2 delar. Först elevtjänstgöring och sedan aspiranttjänstgöring. Vi skall förklara och ge exempel på hur den kan genomföras.

Elevtjänstgöringen - ET

”Elevtjänstgöringen skall genomföras vid minst tre tillfällen i respektive anlags- och öppen klass”. För att uppfylla detta krav kan du genomföra ET vi tre tillfällen med hundar både i anlags- och öppenklass vid varje tillfälle.

Bedömning ska ske av 6 hundar där minst 2 hundar fullföljt provets alla delar. Du ska ha bedömt lågbenta och högbenta raser för minst 2 domare. Du får inte genomföra ET mer än 2 ggr per kalendermånad.

Detta innebär att du kan genomföra ET enligt följande:

I maj genomför du ET vid två tillfällen med en domare. Vid varje tillfälle prövas minst en hund i respektive klass.

I Juni genomför du ET vid ett tillfälle för en annan domare. Där prövas minst en hund i respektive klass.

- Under dessa tillfällen skall minst 2 hundar genomfört hela provet.

- Minst tre hundar i respektive klass.

- Både högbenta och lågbenta hundar skall ha genomfört proven.

Vid ET skall du upprätta protokoll över bedömda hundar och elevdomaren skall granska dom och avge ett skriftligt utlåtande till din klubb om dig och dina kunskaper om gällande regler.

Sedan är det dags för nästa del.

 

Aspiranttjänstgöringen - AT

Här skall du prövas som domare. Det innebär att du förbereder och genomför proven som en domare och upprätta protokoll över bedömda hundar och därefter redovisar din bedömning och dina förslag på pris för aspirantdomaren.

 Du ska genomföra AT vid minst 2 tillfällen där det prövas hundar i båda klasserna. Då har du uppfyllt kravet vad avser antal tillfällen.

Du skall bedöma minst tre hundar i varje klass som fullföljt provets alla delar.

Du får inte göra AT mer än 2 ggr per kalendermånad.

Det går alltså göra AT vid 2 tillfällen och uppfylla alla krav för att bli godkänd.

Om du gjorde ET under maj-juni så kan du göra AT under 2 tillfällen i juni. Svårigheten under AT kan vara att skrapa ihop 3 hundar i varje klass som har genomfört provets alla delar. Du behöver inte ha 2 olika domare under AT.

 

Det kan alltså se ut så här:

Elevtjänstgöring  Fullgjort prov (krav 2)

5 maj                 

Hund 1               domare 1        anl klass                 ja                   högbent

Hund 2               domare 1        öppen Klass           nej                 högbent

 

19 maj

Hund 3               domare 1         anl klass                 ja                  lågbent

Hund 4               domare 1         öppen klass            nej                lågbent

 

2 juni

Hund 5               domare 2         anl klass                 nej               högbent

Hund 6               domare 2         öppen klass            nej               lågbent                      

 

Aspiranttjänstgöring Fullgjort prov (krav 6)

9 juni                                                                                                                

Hund 1               domare 2         anl klass                  ja                lågbent

Hund 2               domare 2         öppen klass             ja                lågbent

Hund 3               domare 2         öppen klass             ja                lågbent

 

23 juni

Hund 4               domare 2          anl klass                  ja                 lågbent

Hund 5               domare 2          anl klass                  ja                 lågbent

Hund 6               domare 2         öppen klass              ja                 högbent