Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

Drevprov

Uttagningen till Basset SM, för NÖ medlemmar, sker under oktober månad.

Anmäl din drevprovsstart genom att märka anmälningsblanketten med "start uttagning SM 2017" och skicka till: sbakno.drevprov@hotmail.com

SM kommer att genomföras i mitten av november hos La Väst.

 

Anmälan till drevprov 

Drevprovsperioderna: (1/9) 1/10-6/11, 7/11-31/12, 1/1-31/1 (28/2) 

 (Vid drevprov i september och februari, krävs RR-intyg.)

När du känner att din hund är mogen för att starta på drevprov skickar du anmälan till: sbakno.drevprov@hotmail.com

 

 

klistra in nedanstående länk för att komma till anmälningsblanketten:

 

http://www.sbak.nu/drevpr.htm  

 

Därefter betalar du anmälningsavgiften, 150 kr till SBaK NÖ Pg 646 43 27-3. Ange: Drevprov, anmälningsdatum, hundens namn och ditt eget namn.
 
När sedan anmälan och anmälningsavgiften har inkommit till SBaK NÖ kommer någon av våra kommissarier att utse en domare som dömer din hund. När du vet vem det är, så är det bara att kontakta domaren och bestämma tid för provet. OBS! Tidigast om tre dagar får provet genomföras! Domararvodet är 300 kr plus ev reseersättning.


 
Om du inte har tillgång till mail, kan du be om blankett/skicka anmälan till den kommissarie som ansvarar för ditt område: 

 

 

Gästrikland och norr ut 

 

Magnus Johansson
Höglandsnäsvägen 186
944 91 Hortlax
070-274 00 06

 

Uppland, Västmanland och Södermanland

Håkan Karlsson

Oxelvägen 40 B

14141 Huddinge

070-6944497

 

Efter genomfört drevprov skickas en kopia på protokollet till dig inom två veckor efter respektive provperiods slut.
 
Registreringen hos SSK kan dröja ett tag beroende på handläggningstiden.
 

Övrigt:
Utöver anmälningsavgiften tillkommer domararvode om 300 kr och ev. reseersättning, detta betalas direkt till domaren före start.
 
Du får starta på drevprov tills hunden har erövrat pris, därefter måste den vara utställd i officiell klass.
 
Om hunden är försedd med chip istället för öronmärkning behöver du inte medföra avläsare till provet. Vi genomför stickprov!

 

Domare/ Domarutbildning

Fler drevprovsdomare ska utbildas. Har du förslag på en egagerad person du tycker är lämplig att bli drevprovsdomare? Maila någon i styrelsen.