Drevprov

 

Drevprovsfullmäktige i N-Ö: Bo Olofsson 070-663 72 25

 

Anmälan till drevprov 

Drevprovsperioderna: (1/9) 1/10-6/11, 7/11-31/12, 1/1-31/1 (28/2) 

 (Vid drevprov i september och februari, krävs RR-intyg.)

När du känner att din hund är mogen för att starta på drevprov skickar du anmälan till: sbakno.drevprov@hotmail.com

 

 

klistra in nedanstående länk för att komma till anmälningsblanketten:

 

 

 

Därefter betalar du anmälningsavgiften, 150 kr till SBaK NÖ Pg 646 43 27-3. Ange: Drevprov, anmälningsdatum, hundens namn och ditt eget namn.
 
När sedan anmälan och anmälningsavgiften har inkommit till SBaK NÖ kommer någon av våra kommissarier att utse en domare som dömer din hund. När du vet vem det är, så är det bara att kontakta domaren och bestämma tid för provet. OBS! Tidigast om tre dagar får provet genomföras! Domararvodet är 300 kr plus ev reseersättning.


 
Om du inte har tillgång till mail, kan du be om blankett/skicka anmälan till den kommissarie som ansvarar för ditt område: 

 

 

Gästrikland och norr ut

Christina Forsgren
Svedje 772
861 95 Söråker
073 8448994

 

Uppland, Västmanland och Södermanland

Håkan Karlsson

Oxelvägen 40 B

14141 Huddinge

070-6944497

 

Gotland

Barbro Pettersson

Genväg 3, Gotlands Tofta

070 2724144

 

Lena Svensk

lena.svensk@tele2.se

070 6919115

 

Efter genomfört drevprov skickas en kopia på protokollet till dig inom två veckor efter respektive provperiods slut.
 
Registreringen hos SSK kan dröja ett tag beroende på handläggningstiden.
 

Övrigt:
Utöver anmälningsavgiften tillkommer domararvode om 300 kr och ev. reseersättning, detta betalas direkt till domaren före start.
 
Du får starta på drevprov tills hunden har erövrat pris, därefter måste den vara utställd i officiell klass.
 
Om hunden är försedd med chip istället för öronmärkning behöver du inte medföra avläsare till provet. Vi genomför stickprov!

 

Domare/ Domarutbildning

Fler drevprovsdomare ska utbildas. Har du förslag på en egagerad person du tycker är lämplig att bli drevprovsdomare? Maila någon i styrelsen.

  

 

>>DREVPROVSREGLER

Gällande under perioden
2017-07-01  -  2022-06-30
Drevprovsregler - Handledning

 

>>Statuter för årets Drevprovshund