Välkommen till Sv. Bassetklubben
NordÖstra´s LA

 

Drevprov

 

Drevprovsfullmäktige i N-Ö: Bo Olofsson 070-663 72 25

 

När du känner att din hund är mogen för att starta på drevprov skickar du anmälan till: sbakno.drevprov@hotmail.com

 

 Avmälningsblanketten hittar du här:  Anmälan drevprov

 

Därefter betalar du anmälningsavgiften, 100 kr till SBaK NÖ

BG: 5681-2894  eller  SWISH: 123 519 1127.

Ange: Drevprov, anmälningsdatum, hundens namn och ditt eget namn.
 
När sedan anmälan och anmälningsavgiften har inkommit till SBaK NÖ kommer någon av våra kontaktpersoner att utse en domare som dömer din hund. När du vet vem det är, så är det bara att kontakta domaren och bestämma tid för provet. OBS! Tidigast om tre dagar får provet genomföras! Domararvodet är 500 kr plus ev reseersättning.


 
Om du inte har tillgång till mail, kan du be om blankett/skicka anmälan till den kontaktperson, som ansvarar för ditt område: 

 

Gästrikland och norr ut

Mats Andersson

076-348 42 46

Jimmy Öhnstedt

070-687 74 52

 

Uppland, Västmanland och Södermanland

Håkan Karlsson

070-6944497

 

Gotland

Leif Pettersson

070-438 09 32
 

Efter genomfört drevprov skickas en kopia på protokollet till dig inom två veckor efter respektive provperiods slut.
 
Registreringen hos SKK kan dröja ett tag beroende på handläggningstiden.
 

Övrigt:
 
Du får starta på drevprov utan att hunden har varit utställd.

Har du samlat ihop tre 1:a pris måste hunden ha fått minst 'Good' på officiell utställning för att tilldelas championat.
 
Om hunden är försedd med chip istället för öronmärkning behöver du inte medföra avläsare till provet. Vi genomför stickprov!

 

Domare/ Domarutbildning

Fler drevprovsdomare behöver utbildas. Har du förslag på en engagerad person du tycker är lämplig att bli drevprovsdomare eller önskar du själva utbilda dig. Maila någon i styrelsen.