Svenska Bassetklubben NordÖst

Drevprov

 

Drevprovsfullmäktige i N-Ö: Bo Olofsson 070-663 72 25

 

När du känner att din hund är mogen för att starta på drevprov anmäler du och betalar anmälningsavgiften på skkstart.se

Du får starta på drevprov utan att hunden har varit utställd. Har du samlat ihop tre 1:a pris måste hunden ha fått minst 'Good' på officiell utställning för att tilldelas championat.

 

OBS!  Vi kan inte ta emot anmälningar före den 18 september


När vi har fått in din anmälan kommer någon av våra kontaktpersoner att utse en domare som dömer din hund. Du kommer att få ett e-post meddelande med information om vilken domare som är utsedd.

När du vet vem det är, så är det bara att kontakta domaren och bestämma tid för provet. OBS! Tidigast om tre dagar får provet genomföras! Domararvodet är 500 kr plus ev reseersättning. Är det något du undrar över ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner.

 

Kontaktpersoner/Kommissarier

 

Gästrikland och norr ut

Jimmy Öhnstedt

070-687 74 52

 

Uppland, Västmanland och Södermanland

Håkan Karlsson

070-6944497

 

Gotland

Leif Pettersson

070-438 09 32
 

Drevproven är uppdelade i fyra perioder, dvs en per månad. Efter varje drevprovsperiod hålls ett kollegium där priset på ditt prov fastställs. När provet är färdigbehandlat och protokollet är fastställt får du tillgång till det på skkstart.se

Det tar ytterligare ett par veckor innan provet stambokförs.
 
Om hunden är försedd med chip istället för öronmärkning behöver du inte medföra avläsare till provet. Vi genomför stickprov!

 

Domare/ Domarutbildning

Fler drevprovsdomare behöver utbildas. Har du förslag på en engagerad person du tycker är lämplig att bli drevprovsdomare eller önskar du själva utbilda dig. Maila någon i styrelsen.