Resultat viltspårs-SM Älvkarleby 2019-08-18

 1. Whistlewod’s Aqua Santa, BFdB, äg Mattias Dahlman, Syd
 2. Högmossens Frank, BFdB, äg Håkan Andersson, N-Ö
 3. Bassador Paddy, BH, äg Anna Smångs, Mellan
 4. Nimrod’s Valborg, BFdB, äg Bernt Söderman, N-Ö
 5. Smebäckens Xtrafina Gulleborg, PBGV, äg Robert Berndtsson, Väst
 6. Fiskafjällets Albin, BFdB, äg Lena Carlsson, Väst
 7. Nimrod’s Clara Frijs, BFdB, äg Per Nilsson, Öst
 8. Nimrod’s Ariel, BFdB, äg Per Nilsson, Öst
 9. Mylord’s Väniga Viktor Vitkål, BFdB, äg Fredrik Sundberg, Syd
 10. Cockerstengel’s Joyride, BH, äg Anna Smångs, Mellan
 11. Swede Sun’s Gilda, BH, äg Anso Pettersson, N-Ö

De första 8 ekipagen erhöll samtliga 1:a pris, 9:e ekipaget erhöll ett 2:a pris, medan de två sista ekipagen nollades.