Svenska Bassetklubben NordÖst

Medlemskap

Så här blir du medlem:

Klicka på länken "Ny medlem"

 • Ny medlem
  Efter anmälan kommer Inbetalningskort och medlemskort skickas ut av SKK. 
  När betalning skett är man medlem.

 

 • Uppfödare
  Uppfödare anmäler sina valpköpare som inte redan är medlemmar för ett gratis år..

 

MEDLEMSKAP I SVENSKA BASSETKLUBBEN

Ordinarie medlem                250:-

Familjemedlem                      80:-

Medlem betald av uppfödare  0:-

 

Frågor angående medlemsskap
Kontakta 
Christina Forsgren
073-844 89 94

mail: kassor@sbak.se

 

Som medlem kan du bland annat..

 

 • starta på drevprov och viltspårprov arrangerade av SBaK´s Lokalklubbar

 • ställa ut på SBaKs utställningar

 • få info om aktuella täckhundar, parningar och valpkullar

 • få information om aktiviteter i SBaK, via vår tidskrift Bassetbladet, som  utkommer med 4 nr/år

 • få information om aktiviteter i din lokalklubb

 • påverka klubben genom att ställa motioner och rösta på delegater till klubbens högsta organ, Bassetfullmäktige, vartannat år